Als je je wortels niet kent, kan je niet in volle omvang groeien.

We gaan intens te werk door jouw familieverhaal te onderzoeken

intensU | Familieopstelling | Stephanie Kerkove

Heb je nood aan inzicht hoe jij als individu in je familie staat en hoe de verbinding in je familie in elkaar zit dan is een familie opstelling wel iets voor jouw.

We gaan intens te werk door jouw familieverhaal te onderzoeken. Door de familie visueel te maken zal je zien dat er bepaalde dynamieken verborgen zitten die je tot op de dag van vandaag beïnvloeden in wie je bent en wat je doet. Je gaat nadenken over de verbinding met je familie, je krijgt inzichten mee, je leert ook voelen waardoor je je ook beter kan verplaatsen in anderen. Onbewust hou je iets in stand zonder het te weten. Dit kan je doorbreken door het te onderzoeken.

  • Hiervoor hebben we wat basis feiten nodig van je familie tot op de hoogte van de familie van je grootouders.
  • Wie zijn je ouders, grootouders, tantes, nonkels?
  • Is er sprake van trauma in je familie? (trauma hoeft niet groot te zijn, trauma is heel persoonlijk)
  • Zijn er scheidingen?
  • Hoe is je relatie binnen je familie?

Ik bied je een veilige plaats aan waar warmte, wederzijds respect en discretie centraal staan om jouw verhaal te vertellen.

Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden’ – Albert Einstein

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Voor een coaching traject op maat of een korte kennismaking

intensU | Eetstoornis Coaching | Stephanie Kerkove

De keuze voor begeleiding door middel van een individueel of gezinstraject is de keuze voor genezing.

Ik geloof in 100% herstel van jullie geliefde mits we samen de juiste aanpak weten te vinden.

Een aanpak op maat van éénieder.