Praten over problemen creëert problemen. Praten over oplossingen creëert oplossingen

Coaching

Ik geef je hoop, inzicht en advies mee vanuit onze eigen ervaring.

Geloof jij ook in 100% herstel van jou geliefde zoals ik zelf ook doe? Ik geloof erin dat jouw persoonlijke groei om de eetstoornis samen aan te pakken van groot belang is voor je geliefde want dit kunnen zij niet alleen, ze hebben bondgenoten nodig. Mis jezelf ook aan veerkracht om je geliefde bij te staan wees dan welkom bij intensU.

We gaan steeds van start met een kennismakingsgesprek om dan over te gaan naar een intakegesprek. Het intakegesprek is van belang om te zien welk traject, het best bij jullie/jou past, hetzij een gezinstraject of een individueel traject. In het intake gesprek leg ik mijn aanbod nauwgezet uit. Zo krijg je een duidelijk beeld wat je van een traject mag verwachten.

Het traject dat ik aanbied loopt van 3 tot 6 maand. Naargelang de noden van het gezin/individu kan het traject uitgebreid worden met extra sessie’s.

Contacteer me Maak een afspraak
Don’t be in such a rush to figure everything out. Embrace the unknown and let your life surprise you.

Wat mag je verwachten van een coaching traject?

Ik wandel mee aan de zijlijn van jullie proces in verandering

  • In een traject van 3 maand zitten 5 sessies en in een traject van 6 maand zitten 10 sessies.
  • In de eerste sessie gaan we kijken, naargelang je verhaal, waar je met bepaalde overtuigingen zit die je onbewust belemmeren of die je juist kan inzetten om in je kracht te staan. We kijken heel even naar het verleden om dan verder vooruit te gaan met de toekomst
  • Via een mind model maak ik jouw denken visueel.
  • In de volgende sessies nemen we de gezins/relatie dynamiek onder de loep. We bekijken hoe jullie vandaag in verbinding staan met elkaar. We schenken aandacht aan de valkuilen.
  • Nadat je ‘gezins-of relatie dynamiek onder de loep’ hebt doorlopen bekijken we hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Hier richten we onze aandacht hoe je die dynamiek effectief kunt veranderen om kwaliteit en verbinding in je leven te brengen.
  • Ook niet onbelangrijk zijn de brus of vriend(in) gesprek. Hier krijg jij als broer/zus of vriend(in) de volledige aandacht en luister ik naar jouw verhaal welke impact die ingrijpende verandering in het gezin voor jouw betekent. We gaan hier samen mee aan de slag. Jij krijgt de nodige aandacht en kan bij mij je volledig verhaal kwijt zonder oordeel.
  • Gedurende het traject kan je een noodgesprek aanvragen, dit gaat online of telefonisch door.

Als levenscoach en ervaringsdeskundige ouder geef ik je een aantal inzichten mee, ik wandel mee aan de zijlijn van jullie proces in verandering.

Een verandering komt tot stand wanneer je dit echt wil vanuit het diepste van je hart.

" If you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. "
– Buddha
Contacteer me Maak een afspraak

Waar kan ik jou mee helpen?

Vul het contactformulier in en ik neem meteen contact met je op.


intensU


De keuze voor begeleiding door middel van een individueel of gezinstraject is de keuze voor genezing. Ik geloof in 100% herstel van jullie geliefde mits we samen de juiste aanpak weten te vinden. Een aanpak op maat van éénieder.

Gelieve jouw naam in te vullen
Gelieve jouw telefoon in te vullen
Gelieve jouw e-mail in te vullen

Schrijf je bericht

* Ik ga akkoord met de Privacy Policy.